Download

ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือในการเซ็ทระบบกล้องวงจรปิดสามารถ Download โปรแกรม Teamviewer ที่อยู่ด้านล่างไปใว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วคลายไฟล์ออก เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะมีหมายเลข ID และ Password แจ้งให้ทางผู้ที่จะรีโมทเข้ามาช่วยเหลือ หรือถ้าต้องการ Download โปรแกรมที่ใช้กับกล้องวงจรปิดหรือสัญญาณกันขโมย ก็สามารถ Download ได้ตามยี่ห้อสินค้าที่ต้องการด้านล่าง

Visitors: 448,311